Otwarte posiedzenie w dniu 8 listopada 2016

Program obrad posiedzenia:

10.00  Otwarcie posiedzenia - Przewodniczący Rady IIP
10.10  Wystąpienie Pani Anny Streżyńskiej, Ministra Cyfryzacji
10.25  Wystąpienia Organów Wiodących
10.40  Referaty:

  • Teledetekcja w zastosowaniu do INSPIRE - prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska- Zielińska,  kierownik Centrum Teledetekcji IGiK
  • Infrastruktura informacji przestrzennej, jako jeden z fundamentów funkcjonowania inteligentnych miast - dr hab. Dariusz Gotlib, profesor PW
  • Technologie geoinformacyjne w koncepcji inteligentnej wsi - dr inż. Agnieszka Chojka, UWM


11.30  Komunikaty:

  • Sixth Session of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management
  • INSPIRE Conference 2016

11.50  Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia - Przewodniczący Rady IIP