Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – 16 września 2020 r.

Wzięli w nim udział m. in. Wiceminister Rozwoju Robert Nowicki, Wiceminister Cyfryzacji Adam Andruszkiewicz, Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka, a także pozostali członkowie Rady i przedstawiciele instytucji państwowych.

Przewodniczący Rady wskazał członkom znaczenie uwolnienia danych przestrzennych nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Przedstawił informacje o zmianach w serwisie geoportal.gov.pl oraz rozwoju usług sieciowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

W trakcie dyskusji omawiano zalety otwarcia danych jako, kluczowej roli dla gospodarki, a także podkreślano, jak znaczącą rolę w ich uwolnieniu odegrał Główny Geodeta Kraju.

Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK
Ewa Surma przedstawiła aktualne dane dotyczące wdrażania INSPIRE.

Na koniec spotkania, pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego dr hab. inż. Dariusza Gotliba, odbyła się dyskusja nad wypracowaniem stanowiska w związku z publikowaniem w serwisie geoportal.gov.pl numerów ksiąg wieczystych. Będzie ono przedmiotem dalszej dyskusji na następnym posiedzeniu Rady, które odbędzie się w październiku 2020 r.