Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii związane z infrastrukturą danych przestrzennych oraz funkcjonowaniem serwisu geoportal.gov.pl.

Wiceprzewodniczący Rady dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW mówił o możliwości wykorzystania badawczej infrastruktury CENAGIS w rozwoju krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Wskazał, że główną ideą projektu jest wypracowanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do wykorzystania w przemyśle, usługach czy instytucjach publicznych. Infrastruktura CENAGIS jest przeznaczona dla naukowców  współpracującymi z wieloma jednostkami badawczymi. Zadaniem badawczym projektu w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej jest testowanie nowych koncepcji, architektury IIP i technologii. Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę, że już dzisiaj trzeba szukać nowych możliwości do utrzymania na kolejne lata krajowej infrastruktury informacji przestrzennej na wysokim poziomie.

Następnie Kamil Rybka z Departamentu Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Infrastruktury zaprezentował możliwości, jakie daje System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej(SIPAM). Wskazał, że dzięki udostępnianym danym w serwisie podniosła się jakość pracy pracowników administracji morskiej dzięki używaniu SIPAM na co dzień przez– m. in. skrócenie czasu potrzebnego na wyszukanie czy dostęp do dokumentów. Dzięki serwisowi SIPAM nawet osoby bez żadnego przygotowania GIS są w stanie tworzyć mapy na potrzeby wydania decyzji np. lokalizacyjnych.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 18 maja 2022 r.