Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – 14 czerwca 2023

Podczas wystąpienia dr hab. inż. Adam Iwaniak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego mówił o Erze ChatGPT w infrastrukturze informacji przestrzennej oraz o możliwych zastosowaniach sztucznej inteligencji (AI) do poprawy efektywności i dostępności. Profesor Iwaniak wskazał na nowe funkcjonalności GIS bazujące na AI takie jak ekstrakcja, rozpoznawanie, kategoryzacja czy predykcja oraz rozszerzenie geoportali o nowe funkcjonalności tj. komunikacja w języku naturalnym czy wyszukiwanie semantyczne.

Wskazywał, że AI niesie ze sobą zarówno pozytywne aspekty związane z rozwojem technologicznym, ale jest również zagrożeniem np. brakiem demokracji, zdolności prowadzenia konwersacji, sztuczna inteligencja uczy sztuczną inteligencję.

Drugą prezentację pt. „Redundancja zbiorów danych przestrzennych o hydrografii” wygłosił Mateusz Zakrzewski z PGW Wody Polskie. Skupił się w niej na informacjach o hydrografii. Zwrócił uwagę na problematykę w zakresie braku spójności odnośnie informacji o hydrografii pomiędzy bazami danych PZGW a PZGiK.

Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma przedstawiła aktualne informacje z zakresu INSPIRE.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 11 października 2023 r.