Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – 14 kwietnia 2021 r.

W formie wideokonferencji 14 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.


Przewodniczący Rady zaprezentował najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii związane z rozwojem udostępnianych usług sieciowych oraz funkcjonowaniem i rozwojem serwisu geoportal.gov.pl.

Następnie była mowa o kolejnych etapach uwalniania danych przestrzennych m.in. o uruchomionych usługach WFS i WCS, które można wykorzystywać w dowolnym oprogramowaniu z funkcją klienta tych usług, np. QGIS.

Przewodniczący poinformował, że w Unii Europejskiej wzbudzają duże zainteresowanie dobre praktyki GUGiK-u w udostępnianiu danych, co potwierdza opublikowanie na stronie GitHub propozycje dobrych praktyk dotyczących:

* Budowy pojedynczych punktów dostępu do wielu, rozproszonych usług lokalnych https://github.com/INSPIRE-MIF/gp-single-access-point
* Usług przeglądania WMS pozwalających na pobieranie danych https://github.com/INSPIRE-MIF/gp-data-download-wms

Następnie w dyskusji zabrał głos m. in. dr Adam Iwaniak, który zwrócił uwagę, że również inne organy wiodące mogłyby zaprezentować na forum Rady IIP swoje osiągnięcia, realizacje i ewentualne problemy związane z Infrastrukturą Informacji Przestrzennej. Zauważył, że należy już dzisiaj myśleć o tym, jak podtrzymać i wykorzystywać kreatywność w dziedzinie nowych technologii.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 9 czerwca 2021 r.