Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 20 listopada 2018

Było to pierwsze spotkanie po styczniowej rekonstrukcji Rządu oraz przeniesieniu kompetencji dotyczących spraw infrastruktury informacji przestrzennej z działu administracji rządowej „cyfryzacja” do działu „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”.  

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia przez Pana Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, powołań na przewodniczącego Rady (dr hab. inż. Waldemar Izdebski-GGK), wiceprzewodniczącego Rady (dr hab. inż. Dariusz Gotlib - prof. Politechniki Warszawskiej) oraz powołań na członków Rady czterech przedstawicieli instytucji naukowych i organizacji pozarządowych (dr hab. inż. Dariusz Gotlib, dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. Politechniki Wrocławskiej, przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich, dr inż. Adam Iwaniak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, mgr inż. Zbigniew Malinowski, Stowarzyszenie Geodetów Polskich).

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady wskazując na ramy prawne działania Rady, jej zadania oraz przedstawił nowy skład Rady. GGK nakreślił najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Radą. Podkreślił także znaczenie dla informacji przestrzennej danych dot. punktów adresowych oraz działek ewidencyjnych i zapewnienia ich jednolitości.

Kolejne posiedzenia Rady będą odbywać się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca począwszy od 28 stycznia 2019 r.