Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 26 luty 2020

Na początku spotkania Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Dariusz Kolator wręczył Przewodniczącemu Rady dr. hab. inż. Waldemarowi Izdebskiemu „Medal okolicznościowy z okazji 100 Lat Polskiej Służby Hydrograficznej”.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informacje o zmianach w serwisie  geoportal.gov.pl oraz o rozwoju usług sieciowych.

W dalszej części posiedzenia Główny Geodeta Kraju zaprezentował stan numeracji adresowej, jej rolę i możliwe usprawnienia w jej funkcjonowaniu. Omówił prowadzenie i znaczenie systemu adresowego w Polsce oraz jego istotną rolę łączenia rejestrów urzędowych. Ważną częścią prezentacji było przedstawienie problemów w numeracji adresowej, z jakimi spotykamy się w rzeczywistości.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja nad stanem numeracji adresowej, w wyniku której omawiano uporządkowanie systemu adresowego, w tym ważnej roli identyfikatorów obiektów.

Członkowie Rady zawnioskowali również o powołanie Zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie propozycji zmian w systemie adresowym. W skład Zespołu wejdą: przedstawiciele GUGiK, MSWiA, MRiRW, GUS oraz SGP.

Następne posiedzenie Rady IIP odbędzie się 8 kwietnia 2020 r., a głównym tematem będą otwarte dane przestrzenne.