Skład

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy Ministrze Cyfryzacji.

Skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej jest dostepny na stronie BIP Ministerstwa Cyfryzacji.