Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 28 października 2020 r.

W formie wideokonferencji 28 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego. 

Wzięli w nim udział Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka, a także członkowie Rady
i przedstawiciele instytucji państwowych.

Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania związane informacjami udostępnianymi w serwisie geoportal.gov.pl.

Kamil Rybka z Departamentu Gospodarki Morskiej przedstawił szczegółowe informacje o Systemie Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM).

Pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego dr hab. inż. Dariusza Gotliba odbyła się kontynuacja dyskusji z poprzedniego posiedzenia Rady nad wypracowaniem stanowiska w związku z publikowaniem w serwisie geoportal.gov.pl numerów ksiąg wieczystych.

Aktualne dane dotyczące wdrażania INSPIRE przedstawiła Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 9 grudnia 2020 r.