Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – 9 grudnia 2020 r.

W formie wideokonferencji 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Wzięli w nim udział Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka, Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka, a także członkowie Rady, przedstawiciele uczelni i instytucji państwowych.

Na wstępie Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka wskazała istotne zmiany dla planowania i zagospodarowania przestrzennego, które weszły w życie 31 października 2020 r. takie jak przepis nakładający na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek tworzenia cyfrowych danych planistycznych.

Przewodniczący Rady, Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprezentował najważniejsze działania związane z rozwojem infrastruktury danych przestrzennych oraz serwisu geoportal.gov.pl.

Stanisław Biernat, reprezentujący firmę SHH.pl, przedstawił standardy otwartych danych przestrzennych. Wskazał też, że dzięki uwolnieniu danych przez GUGiK mogą powstawać nowoczesne rozwiązania w oparciu o dane, które są zweryfikowane.

Aktualne zagadnienia dotyczące wdrażania INSPIRE przedstawiła Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma.Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 10 lutego 2021 r.