Otwarte posiedzenie w dniu 4 listopada 2015

Po raz drugi w Bibliotece Narodwej w Warszawie odbędzie się otwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. W trakcie posiedzenia zaplanowano trzy sesje, obrady zorganizowane zostały pod hasłem "Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika". Posiedzenie rozpocznie się 4 listopada br. o godzinie 10 w Audytorium im. S. Dembego biblioteki.

Podczas trzech sesji tematycznych członkowie Rady praz osoby zainteresowane tamtyką związaną z wdarażaniem w Polsce tematyki INSPIRE będa mogli zapoznać się z materiałami przygotowanymi zarówno przez organy wiodące, odpowiedzialne za poszczególne tamaty wskazane  w dyrektywie oraz ustawie o inffrastrukturze informacji przestrzennej jak i przedsatwicieli samorządu terytorialnego. 

Ostatnia sesja będzie poświęcona kierunkom rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego oraz upowszechniania wiedzy w dziedzinie geoinformacji w Polsce z uwzględnieniem wniosków wynikających z badań i konferencji poświęconych tej tematyce.

Pliki do pobrania