Główny Geodeta Kraju wznawia posiedzenia Rady IIP

Od marca tego roku, ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, posiedzenia były zawieszone. Teraz członkowie Rady spotkają się podczas wideokonferencji 16 września 2020 r. i będą dyskutowali o roli otwarcia danych przestrzennych oraz innych zmianach po nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.