Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 17 listopada 2021

W formie wideokonferencji 17 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem jej Przewodniczącego, Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii związane z rozwojem udostępnianych usług sieciowych oraz funkcjonowaniem i rozwojem serwisu geoportal.gov.pl, w tym o dodaniu nowej warstwy „Działki w zasobie KOWR” opracowanej w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Anna Michalik, zastępca dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, podczas prezentacji na temat „Wykorzystanie infrastruktury danych przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym” mówiła o obecnych działaniach podejmowanych w zakresie cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - tj. zmianie rozporządzeń w sprawie projektu planu miejscowego oraz w sprawie zakresu projektu studium. Nawiązała także do rejestru urbanistycznego, którego wersja pilotażowa będzie uruchomiona na przełomie 2021 i 2022 roku (dla wybranych gmin) w zakresie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na zakończenie zaproponowała utworzenie zespołu roboczego spośród pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za dane przestrzenne w poszczególnych instytucjach Rady IIP.

W związku z powyższym Uchwałą NR 2/2021 Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej utworzony został zespół konsultacyjny do spraw reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, którego zadaniem będzie m.in. identyfikacja obszarów problemowych, wskazanie priorytetowych działań czy identyfikacja stanu zaawansowania poszczególnych instytucji w tworzeniu i udostępnianiu danych przestrzennych.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 19 stycznia 2022 r.