Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 9 kwietnia 2018

Pan Kajetan Wojsyk, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych przedstawił prezentację na temat „Przegląd stanu IIP w Polsce - tematy danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw zdrowia”. Dyskusja dotyczyła dostępnych ewidencji i zbiorów danych w zakresie zdrowia. W dyskusji podjęto tematykę aktualnie udostępnianych danych adresowych, przede wszystkim ich zgodności i aktualności (m.in. kody pocztowe udostępniane przez Pocztę Polską S.A i dane z rejestru TERYT). Pojawiła się również kwestia publikowanych danych geodezyjnych a obowiązywanie od 25 maja 2018 roku przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Przewodniczący Rady IIP poinformował, iż w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej do działu „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo” przeniesiony zostanie obszar „infrastruktury informacji przestrzennej”. Ponadto szczegółowo omówiono najważniejsze zmiany zawarte w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady IIP odbędzie się po wejściu w życie zmiany ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Omówiono sprawy organizacyjne.