Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 19 stycznia 2022

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 19 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Podczas spotkania przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie Planu Pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2022, który zakłada:

  1. Opiniowanie projektów: aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych oraz planów i sprawozdań.
  2. Powoływanie Zespołów Zadaniowych Rady IIP.
  3. Wymianę doświadczeń w zakresie informacji przestrzennej między różnymi instytucjami.
  4. Wspieranie i popularyzację działań w zakresie upowszechniania wiedzy o infrastrukturze informacji przestrzennej i możliwościach jej wykorzystywania.

Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii związane z infrastrukturą danych przestrzennych oraz funkcjonowaniem serwisu geoportal.gov.pl. Zaprezentował także laureatów konkursu zorganizowanego przez GUGiK na najciekawsze wykorzystanie danych przestrzennych i związanych z nimi usług.

Anna Michalik, zastępca dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, kontynuowała temat z ostatniego spotkania „Wykorzystanie infrastruktury danych przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym”. Mówiła m.in. o obecnych działaniach podejmowanych w zakresie cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - prekonsultacjach reformy planowania przestrzennego.

Przedstawiła także tematy omawiane na pierwszym spotkaniu zespołu konsultacyjnego ds. reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, którego przewodniczącym został Jan Maciej Czajkowski, przedstawiciel KWRiST. Poruszone zostały zagadnienia takie jak: zróżnicowanie gmin biorących udział w pilotażu Rejestru Urbanistycznego dotyczącego planów miejscowych, nacisk na pełną wektoryzację planów ogólnych; wykorzystanie wiedzy z różnych branż, w szczególności geodetów.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 16 marca 2022 r.