Spotkanie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 17 kwietnia 2019

Podczas dzisiejszego spotkania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, któremu przewodniczył Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski.

Omówiono między innymi raport dotyczący rozwoju funkcjonalności serwisu geoportal.gov.pl i wzrostu dostępności danych i usług, które są tam publikowane. Przedstawiono także udogodnienia, jakie dla pracy administracji państwowej niesie za sobą uruchomienie usług Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów KIEG oraz Usługi Lokalizacji Działek – UIDK.

Podczas spotkania omawiano również:

  • Stan prac prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w ramach projektu „System informacji przestrzennej administracji morskiej (SIPAM)” oraz inne działania z zakresu administracji morskiej – Kamil Rybka (MGMiŻŚ)
  • Wstępne uwagi zespołu opiniującego wnioski zawarte w Stanowisku Nr 6 Konwentu Marszałków Województw. Z uwagi na kompleksowy charakter tematyki poruszonej przez samorządy, przewodniczący Zespołu zaproponował prezentację obszernego raportu na kolejnym posiedzeniu Rady.
  • Możliwości wykorzystania koncepcji LOD w budowie Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Temat ten spotkał się z żywym zainteresowaniem członków zespołu oraz dyskusją dotyczącą potrzeby powołania interdyscyplinarnego zespołu roboczego, który mógłby zająć się tematyką koniecznych kierunków rozwoju Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w perspektywie długoterminowej i przy uwzględnieniu uwarunkowań i możliwości administracji państwowej.

W drodze głosowania przyjęto uchwałę w sprawie Planu Pracy Rady IIP na rok 2019, a także ustalono termin kolejnego posiedzenia na 22 maja br.