Inne dokumenty

Rozporządzenia i decyzje powstają i są stosowane przy uwzględnieniu:

  • wytycznych (guidelines), objaśniających i uzasadniających przepisy zawarte w rozporządzeniach i decyzjach,
  • dokumentów uzupełniających, w tym analiz, modeli i warunków technicznych.

Wytyczne i dokumenty uzupełniające dostępne są w języku angielskim (INSPIRE).Więcej na ten temat w artykule: Prawo Unii Europejskiej kształtujące INSPIRE.