Posiedzenie w dniu 5 kwietnia 2016

XIX i pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej zdominowały informacje dotyczące zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie implementacji dyrektywy INSPIRE w Polsce. Po raz pierwszy w obradach rady wzięli udział przedstawiciele resortów nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji.
 
Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady prof. Jerzy Gaździcki, przypomniał podstawowe informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach INSPIRE oraz formę działania samej rady. Uzupełniając te informacje Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski zwrócił uwagę na harmonogram wdrażania dyrektywy oraz zalecenia Komisji Europejskiej (KE). - Żadnemu krajowi Unii Europejskiej nie udało się wdrażać INSPIRE zgodnie z harmonogramem. W celu usprawnienia działań KE po przeprowadzeniu szeregu rozmów przygotowała zestaw rekomendacji. W zależności od tematu przed organami wiodącymi stoją różne zadania. W  części to kwestia uruchomienia usług dla wybranych zbiorów. Dość złożona sytuacja ma miejsce w przypadku współpracy z samorządami. Np. w przypadku tematu „zagospodarowanie przestrzenne” za realizację zadania odpowiedzialne są wszystkie gminy.

- Choć zgodnie z harmonogramem jesteśmy w połowie wdrażania dyrektywy INSPIRE, to faktycznie pozostały nam do wykonania rzeczy najtrudniejsze. - wyjaśniał Główny Geodeta Kraju. Zadania resortów związane z budową krajowej IIP powinny być traktowane priorytetowo.

Poszczególne ministerstwa powinny więc szczególnie skupić się na realizacji swoich obowiązków związanych z budową krajowej IIP. – Niestety, niektóre resorty nie traktują tej sprawy jako priorytetowej – stwierdził.

Zadania związane z opracowaniem monitoringu oraz sprawozdania z postępu prac wdrożeniowych przedstawiła Ewa Surma z GUGiK. W przypadku monitoringu zadanie jest realizowane co roku, sprawozdanie jest przygotowywane co trzy lata.

W trakcie ostatniej prezentacji Jacek Jarząbek – Wiceprzewodniczący poinformował o działaniach KE, która po przeprowadzeniu analizy legislacyjnej strony implementacji potwierdziła, że ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej w pełni przenosi przepisy Dyrektywy do polskiego prawa. Zaapelował jednocześnie o ostrożność w przypadku nowelizacji ustawy ponieważ może to spowodować zmianę oceny.

Podsumowując posiedzenie prof. Jerzy Gaździcki zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia w przepisach dotyczących Rady IIP roli samorządów.