Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – 11 października 2023

Przewodnicząca zaprezentowała nową odsłonę wersji serwisu geoportal.gov.pl, która ma teraz bardziej przyjazny interfejs, intuicyjne i zoptymalizowane menu nawigacyjne, nowe funkcjonalności w aplikacji mapowej.

Następnie Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii Anna Michalik mówiła o „Reformie planowania przestrzennego z perspektywy infrastruktury informacji przestrzennej ”. Najważniejszymi zmianami, jakie niesie ze sobą reforma to m.in. ustalenia planu ogólnego gminy wyłącznie w formie danych przestrzennych (zamiast osobno rysunku i tekstu), część graficzna do planu ogólnego wyłącznie jako załącznik do uzasadnienia, wzmocnienie zbiorów danych przestrzennych, plan miejscowy jako dane przestrzenne od 2025 roku.

Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma przedstawiła aktualne informacje z zakresu INSPIRE.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 7 grudnia 2023 r.