Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady IIP

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się dzisiaj pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego.

Omawiano między innymi:

  • zmiany w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 20 listopada 2018 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastruktura informacji przestrzennej
  • nowe warstwy dostępne w serwisie geoportal.gov.pl
  • serwis www.widok.gov.pl służący do monitorowania e-usług administracji publicznej
  • wnioski dot. Stanowiska nr 6 Konwentu Marszałków Województw RP z 21 listopada 2018 r. w sprawie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych
  • potrzeby i możliwe działania w zakresie upowszechniania wiedzy o danych przestrzennych i sposobach ich wykorzystywania

Następne posiedzenie Rady IIP odbędzie się 25 lutego 2019 r.