Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 23 października 2019

Pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 23 października 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Na początku spotkania przewodniczący Rady przedstawił informacje o zmianach w serwisie geoportal.gov.pl od ostatniego posiedzenia Rady IIP, dot.  m.in.:

  • Korzystania przez powiaty komunikacji miedzy systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą (od 10 października już wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą).
  • Publikacji linku do serwisu www.geoportal.gov.pl w stopce stron internetowych we wszystkich serwisach rządowych gov.pl.
  • Podłączenia lokalizacji komisji wyborczych w geoportalu wraz z linkowaniem ze stron komisji do geoportalu.
  • Uruchomienia usługi sieciowej służącej do wyznaczania wysokości z NMT na podstawie podanych współrzędnych XY.
  • Dodania w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych nowych funkcji ułatwiających przeglądanie oraz kontrolę zgłoszonych do ewidencji usług danych przestrzennych.
  • Ułatwienia w korzystaniu z usług danych przestrzennych WMS i WMTS wynikające z uporządkowania sekcji dotyczącej usług przeglądania.

W dalszej części spotkania dr hab. Bogumił Szady (pracownik KUL i PAN) przedstawił prezentacje nt. „Dane geograficzno-historyczne jako składowa Infrastruktury Informacji Przestrzennej”. Zaprezentował w niej m.in. zasób, który można wykorzystać – portal atlasfontium.pl w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Na koniec wyraził potrzebę współpracy historyków i geografów z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, szczególnie w zakresie:

  1. standardów gromadzenia danych geograficzno-historycznych w kontekście harmonizacji z krajowym zasobem geoinformacyjnym;
  2. zapewnienia podstawowej infrastruktury dla prac badawczych (w tym analiz przestrzennych) ;
  3. otoczenia prawnego, instytucjonalnego i finansowego dla gromadzenia i archiwizacji danych przestrzennych.

Podczas dyskusji poruszono kwestie dotyczące sposobu współpracy z instytucjami badawczymi. Przewodniczący Rady Waldemar Izdebski wyraził chęć podłączenia usług dotyczących danych historyczno-geograficznych o ile takie usługi będą dostępne.

Następnie wiceprzewodniczący Rady dr hab. inż. Dariusz Gotlib prof. PW przedstawił prezentację nt. „Infrastruktura informacji Przestrzennej dla obszarów polarnych – potrzeby i możliwości”, w której poruszył temat możliwości włączenia do IIP tematów z zakresu danych z obszarów polarnych gromadzonych przez polskie stacje badawcze.

Następne posiedzenie Rady IIP odbędzie się 11 grudnia 2019 r.