20 listopada 2018 roku pierwsze posiedzenie Rady IIP w nowym składzie

20 listopada 2018 roku odbędzie się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Będzie to pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie - po przejęciu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.