Posiedzenie w dniu 7 marca 2011

  1. Otwarcie posiedzenia i wręczenie powołań Członkom, Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady – Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Polskie i europejskie aspekty infrastruktury informacji przestrzennej – Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju,
  4. Cele, zadania i formy działania Rady – Jerzy Gaździcki – Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
  6. Dyskusja.

Posiedzenie otworzył Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wręczył akty powołania przewodniczącemu Rady – prof. Jerzemu Gaździckiemu, wiceprzewodniczącemu Jackowi Jarząbkowi oraz pozostałym członkom Rady obecnym podczas posiedzenia.

Po wręczeniu aktów powołań Jerzy Miller - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał prowadzenie obrad przewodniczącemu Rady, który przedstawił jednogłośnie przyjęty porządek obrad.

Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju przedstawiła problematykę polskich i europejskich aspektów infrastruktury informacji przestrzennej. Cele, zadania oraz formy działania Rady omówił Prof. Jerzy Gaździcki. Projekt uchwały Rady...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 7 marca 2011