20 listopada 2018 roku pierwsze posiedzenie Rady IIP w nowym składzie

20 listopada 2018 roku odbędzie się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Będzie to pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie - po przejęciu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Czytaj więcej o 20 listopada 2018 roku pierwsze posiedzenie Rady IIP w nowym składzie

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 9 kwietnia 2018

9 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - tematy danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw zdrowia
 • informacja dotycząca projektowanych zmian w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • sprawy różne i wolne wnioski.
Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 9 kwietnia 2018

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 12 luty 2018

12 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

priorytety rozwojowe IIP.

Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 12 luty 2018

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 22 stycznia 2018

22 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - tematy danych przestrzennych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 • działania i inicjatywy w obszarze INSPIRE na poziomie UE
 • sprawozdanie z działalności Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej za rok 2017
 • plan pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2018
 • powołanie Zespołu Zadaniowego ds. budowy modeli 3D
 • sprawy różne i wolne wnioski.
Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 22 stycznia 2018

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 18 grudnia 2017

18 grudnia 2017 roku odbyło się szóste posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • analiza stanu usług sieciowych w temacie działki ewidencyjne i możliwości wspierania ich rozwoju i popularyzacji.
 • priorytety rozwojowe IIP – dyskusja wstępna.
 • powołanie Zespołu Zadaniowego ds. budowy modeli 3D/4D.
 • podjęcie stanowiska w sprawie poparcia utworzenia dyscypliny naukowej „geodezja i inżynieria geoprzestrzenna”.
 • zaopiniowanie wniosku dotyczącego tłumaczenia dokumentów: standard CityGML i 3DCityDB.
 • sprawy różne i wolne wnioski.
Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 18 grudnia 2017

Posiedzenie w dniu 16 października 2017

16 października 2017 roku odbyło się piąte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematów danych przestrzennych Głównego Geologa Kraju i Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania,
 • priorytety IIP,
 • sprawy różne i wolne wnioski
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 16 października 2017

Posiedzenie w dniu 11 września 2017

 11 września 2017 roku odbyło się czwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematów danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw środowiska,
 • koszty i korzyści budowy IIP w Polsce – dyskusja.
 • Zespół Zadaniowy ds. standardu informacji 3D w Polsce – dyskusja.
 • sprawy różne i wolne wnioski.
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 11 września 2017