Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 18 grudnia 2017

18 grudnia 2017 roku odbyło się szóste posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • analiza stanu usług sieciowych w temacie działki ewidencyjne i możliwości wspierania ich rozwoju i popularyzacji.
 • priorytety rozwojowe IIP – dyskusja wstępna.
 • powołanie Zespołu Zadaniowego ds. budowy modeli 3D/4D.
 • podjęcie stanowiska w sprawie poparcia utworzenia dyscypliny naukowej „geodezja i inżynieria geoprzestrzenna”.
 • zaopiniowanie wniosku dotyczącego tłumaczenia dokumentów: standard CityGML i 3DCityDB.
 • sprawy różne i wolne wnioski.
Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 18 grudnia 2017

Posiedzenie w dniu 16 października 2017

16 października 2017 roku odbyło się piąte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematów danych przestrzennych Głównego Geologa Kraju i Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania,
 • priorytety IIP,
 • sprawy różne i wolne wnioski
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 16 października 2017

Posiedzenie w dniu 11 września 2017

 11 września 2017 roku odbyło się czwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematów danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw środowiska,
 • koszty i korzyści budowy IIP w Polsce – dyskusja.
 • Zespół Zadaniowy ds. standardu informacji 3D w Polsce – dyskusja.
 • sprawy różne i wolne wnioski.
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 11 września 2017

Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2017

19 czerwca 2017 roku odbyło się trzecie posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematów danych przestrzennych Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
 • powołanie Zespołu Zadaniowego Rady „Zasoby+”,
 • sprawy różne i wolne wnioski.
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2017

Posiedzenie w dniu 08 maja 2017

8 maja 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Posiedzenie poświęcone było następującym zagadnieniom:

 • wdrożenie jednolitej metodologii pomiaru ruchu w geoportalach - przyjęto uchwałę,
 • rola i znaczenie standardów geoinformacyjnych dla polskiej gospodarki i infrastruktury informacji przestrzennej,
 • przegląd stanu infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematów danych przestrzennych Głównego Geodety Kraju - przyjęto zalecenia,
 • powołanie Zespołów Zadaniowych Rady,
 • sprawy różne i wolne wnioski.
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 08 maja 2017

Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2016

 • Otwarcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
 • Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce (Decyzja KE z dnia 5 czerwca 2009) – Główny Geodeta Kraju
 • Wyniki programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP w etapie dwuletnim 2016-2017 (Uchwała Rady IIP z dnia 20 października 2015) – Wiceprzewodniczący Rady oraz Ewa Surma, GUGiK
 • Współpraca międzyregionalna w ramach IIP – Przewodniczący Zespołu Eksperckiego RSIP Związku Województw RP
 • Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP
Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2016

Otwarte posiedzenie w dniu 4 listopada 2015

Po raz drugi w Bibliotece Narodwej w Warszawie odbędzie się otwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. W trakcie posiedzenia zaplanowano trzy sesje, obrady zorganizowane zostały pod hasłem "Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika". Posiedzenie rozpocznie się 4 listopada br. o godzinie 10 w Audytorium im. S. Dembego biblioteki.

Czytaj więcej o Otwarte posiedzenie w dniu 4 listopada 2015

Posiedzenie w dniu 12 września 2012

 1. Otwarcie posiedzenia i wręczenie nominacji nowym Członkom Rady,
 2. Przedstawienie projektu programu budowy IIP w latach 2012-2013, opracowanego w wyniku współpracy organów wiodących, wersja 2.0,
 3. Dyskusja, w tym komentarze Członków Rady o wynikach programowania przez organy wiodące oraz organ koordynujący, przyjęcie uchwały w sprawie przedstawionego projektu,
 4. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie informacji przestrzennej,
 5. Dyskusja,
 6. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia - Przewodniczący Rady.

Posiedzenie otworzył Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji, który wręczył powołania do składu Rady jej nowym członkom:
Kazimierzowi Bujakowskiemu - Głównemu Geodecie Kraju,
Janowi Maciejowi Czajkowskiemu - Współprzewodniczącemu Zespołu do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST,
Krzysztofowi Mączewskiemu - Geodecie Województwa Mazowieckiego,
Janowi Schnerchowi - Dyrektorowi Łódzkiego Ośrodka Geodezyjnego,
Edwardowi Trojanowskiemu - Sekretarzowi Generalnemu Związku Gmin Wiejskich RP,
Januszowi Wiśniewskiemu - p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
Annie Wypych – Namiotko - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Janusza Żbika - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Rada jednogłośnie przyjęła...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 12 września 2012