Spotkanie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 17 kwietnia 2019

Podczas dzisiejszego spotkania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, któremu przewodniczył Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski.

Omówiono między innymi raport dotyczący rozwoju funkcjonalności serwisu geoportal.gov.pl i wzrostu dostępności danych i usług, które są tam publikowane. Przedstawiono także udogodnienia, jakie dla pracy administracji państwowej niesie za sobą uruchomienie usług Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów KIEG oraz Usługi Lokalizacji Działek – UIDK.

Czytaj więcej o Spotkanie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 17 kwietnia 2019

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 25 lutego 2019

Na drugim w tym roku posiedzeniu Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, które odbyło się 25 lutego 2019 r., dyskutowano o możliwości poprawy jakości danych adresowych, w szczególności w kontekście przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań planowanego w roku 2021.  Zapoznano się ze zmianami w serwisie geoportal.gov.pl – między innymi prezentacją Geoportalu 3D na Numerycznym Modelu Terenu w rozdzielczości 1x1 m. Wysłuchano informacji o aktualnych działaniach UE w zakresie INSPIRE, w tym o proponowanej rezygnacji z metadanych usług sieciowych. Ponadto przegłosowano uchwały w zakresie odwołania zespołu „Zasoby +” oraz utworzenia zespołu opiniującego wnioski zawarte w „Stanowisku Nr 6 Konwentu Marszałków Województw RP”.

Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 25 lutego 2019

20 listopada 2018 roku pierwsze posiedzenie Rady IIP w nowym składzie

20 listopada 2018 roku odbędzie się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Będzie to pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie - po przejęciu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Czytaj więcej o 20 listopada 2018 roku pierwsze posiedzenie Rady IIP w nowym składzie

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 9 kwietnia 2018

9 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - tematy danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw zdrowia
 • informacja dotycząca projektowanych zmian w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • sprawy różne i wolne wnioski.
Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 9 kwietnia 2018

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 12 luty 2018

12 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

priorytety rozwojowe IIP.

Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 12 luty 2018

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 22 stycznia 2018

22 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - tematy danych przestrzennych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 • działania i inicjatywy w obszarze INSPIRE na poziomie UE
 • sprawozdanie z działalności Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej za rok 2017
 • plan pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2018
 • powołanie Zespołu Zadaniowego ds. budowy modeli 3D
 • sprawy różne i wolne wnioski.
Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 22 stycznia 2018