Posiedzenie w dniu 19 marca 2015

  1. Otwarcie posiedzenia – Sekretarz Stanu w MAiC, Przewodniczący Rady IIP
  2. Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie Zagospodarowanie przestrzenne – Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz,  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  3. Dyskusja
  4. Informacja o bieżących pracach Rady oraz rozpatrzenie projektów uchwał o:
    1) poszerzeniu  składu Rady,
    2) przyjęciu standardu programowania budowy, utrzymania i użytkowania IIP – Przewodniczący Rady IIP
  5. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia – Przewodniczący Rady IIP