Organy samorządowe

Przez inne organy administracji rozumie się tu głównie organy samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym samorządy wojewódzkie tworzące swoje systemy lub infrastruktury informacji przestrzennej zawierające geoportale i powiązane z IIP.