Witryna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przeznaczona jest do:

  • upowszechniania wiadomości o rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (IIP) oraz infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),
  • publikowania dokumentów wiążących się z działalnością Rady,
  • wspierania wymiany informacji oraz rozwijaniu współpracy między podmiotami współtworzącymi IIP
  • promowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia, funkcjonowania i praktycznego użytkowania IIP ze szczególnym uwzględnieniem dorobku organów wiodących

W związku z przejęciem od 21 czerwca 2018 r. przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

20 listopada 2018 roku pierwsze posiedzenie Rady IIP w nowym składzie

20 listopada 2018 roku odbędzie się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Będzie to pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie - po przejęciu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Czytaj więcej o 20 listopada 2018 roku pierwsze posiedzenie Rady IIP w nowym składzie

Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Od dnia 21 czerwca 2018 r. przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Czytaj więcej o Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Zobacz starsze posiedzenia