Witryna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przeznaczona jest do:

 • upowszechniania wiadomości o rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (IIP) oraz infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),
 • publikowania dokumentów wiążących się z działalnością Rady,
 • wspierania wymiany informacji oraz rozwijaniu współpracy między podmiotami współtworzącymi IIP
 • promowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia, funkcjonowania i praktycznego użytkowania IIP ze szczególnym uwzględnieniem dorobku organów wiodących

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy Ministrze Cyfryzacji.

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 12 luty 2018

12 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - temat danych przestrzennych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

priorytety rozwojowe IIP.

Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 12 luty 2018

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 22 stycznia 2018

22 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - tematy danych przestrzennych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 • działania i inicjatywy w obszarze INSPIRE na poziomie UE
 • sprawozdanie z działalności Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej za rok 2017
 • plan pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2018
 • powołanie Zespołu Zadaniowego ds. budowy modeli 3D
 • sprawy różne i wolne wnioski.

Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 22 stycznia 2018

Zobacz starsze posiedzenia