Witryna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przeznaczona jest do:

 • upowszechniania wiadomości o rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (IIP) oraz infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),
 • publikowania dokumentów wiążących się z działalnością Rady,
 • wspierania wymiany informacji oraz rozwijaniu współpracy między podmiotami współtworzącymi IIP
 • promowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia, funkcjonowania i praktycznego użytkowania IIP ze szczególnym uwzględnieniem dorobku organów wiodących

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy Ministrze Cyfryzacji.

Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2017

19 czerwca 2017 roku odbyło się trzecie posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematów danych przestrzennych Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
 • powołanie Zespołu Zadaniowego Rady „Zasoby+”,
 • sprawy różne i wolne wnioski.

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2017

Posiedzenie w dniu 08 maja 2017

8 maja 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Posiedzenie poświęcone było następującym zagadnieniom:

 • wdrożenie jednolitej metodologii pomiaru ruchu w geoportalach - przyjęto uchwałę,
 • rola i znaczenie standardów geoinformacyjnych dla polskiej gospodarki i infrastruktury informacji przestrzennej,
 • przegląd stanu infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematów danych przestrzennych Głównego Geodety Kraju - przyjęto zalecenia,
 • powołanie Zespołów Zadaniowych Rady,
 • sprawy różne i wolne wnioski.

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 08 maja 2017

Zobacz starsze posiedzenia