Witryna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przeznaczona jest do:

  • upowszechniania wiadomości o rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (IIP) oraz infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),
  • publikowania dokumentów wiążących się z działalnością Rady,
  • wspierania wymiany informacji oraz rozwijaniu współpracy między podmiotami współtworzącymi IIP
  • promowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia, funkcjonowania i praktycznego użytkowania IIP ze szczególnym uwzględnieniem dorobku organów wiodących

W związku z przejęciem od 21 czerwca 2018 r. przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady IIP

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się dzisiaj pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego.

Czytaj więcej o Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady IIP

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 20 listopada 2018

W dniu 20 listopada 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 20 listopada 2018

Zobacz starsze posiedzenia