Witryna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przeznaczona jest do:

 • upowszechniania wiadomości o rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (IIP) oraz infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),
 • publikowania dokumentów wiążących się z działalnością Rady,
 • wspierania wymiany informacji oraz rozwijaniu współpracy między podmiotami współtworzącymi IIP
 • promowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia, funkcjonowania i praktycznego użytkowania IIP ze szczególnym uwzględnieniem dorobku organów wiodących

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy Ministrze Cyfryzacji.

Posiedzenie w dniu 16 października 2017

16 października 2017 roku odbyło się piąte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematów danych przestrzennych Głównego Geologa Kraju i Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania,
 • priorytety IIP,
 • sprawy różne i wolne wnioski

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 16 października 2017

Posiedzenie w dniu 11 września 2017

 11 września 2017 roku odbyło się czwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

 • przegląd stanu infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematów danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw środowiska,
 • koszty i korzyści budowy IIP w Polsce – dyskusja.
 • Zespół Zadaniowy ds. standardu informacji 3D w Polsce – dyskusja.
 • sprawy różne i wolne wnioski.

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 11 września 2017

Zobacz starsze posiedzenia