Witryna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przeznaczona jest do:

  • upowszechniania wiadomości o rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (IIP) oraz infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),
  • publikowania dokumentów wiążących się z działalnością Rady,
  • wspierania wymiany informacji oraz rozwijaniu współpracy między podmiotami współtworzącymi IIP
  • promowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia, funkcjonowania i praktycznego użytkowania IIP ze szczególnym uwzględnieniem dorobku organów wiodących

W związku z przejęciem od 21 czerwca 2018 r. przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Od dnia 21 czerwca 2018 r. przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Czytaj więcej o Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 9 kwietnia 2018

9 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:

  • przegląd stanu IIP wraz z przyjęciem zaleceń - tematy danych przestrzennych Ministra właściwego do spraw zdrowia
  • informacja dotycząca projektowanych zmian w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej.
  • sprawy różne i wolne wnioski.

Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w dniu 9 kwietnia 2018

Zobacz starsze posiedzenia