Witryna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przeznaczona jest do:

  • upowszechniania wiadomości o rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (IIP) oraz infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE),
  • publikowania dokumentów wiążących się z działalnością Rady,
  • wspierania wymiany informacji oraz rozwijaniu współpracy między podmiotami współtworzącymi IIP
  • promowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia, funkcjonowania i praktycznego użytkowania IIP ze szczególnym uwzględnieniem dorobku organów wiodących

W związku z przejęciem od 21 czerwca 2018 r. przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zakresu zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej działa przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – 14 czerwca 2023

W siedzibie Głównego Urzędu i Kartografii 14 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki.

Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – 14 czerwca 2023

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 24 marca 2023

W siedzibie Głównego Urzędu i Kartografii 24 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki.

Czytaj więcej o Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej - 24 marca 2023

Zobacz starsze posiedzenia