Posiedzenie w dniu 11 maja 2011

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego
 2. Przyjęcie planu pracy Rady IIP na II-IV kwartał 2011 roku
 3. Sprawozdanie Zespołu Metadanych Pierwszej i Drugiej Grupy Tematycznej
 4. Wyniki monitorowania INSPIRE w Polsce w 2010r.
 5. Projekt rozwiązań systemowych i technicznych dla organów wiodących i innych podmiotów współtworzących IIP
 6. Informacje, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady prof. Jerzy Gaździcki, który powitał Ministra. Piotra Kołodziejczyka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rada jednogłośnie przyjęła porządek dzienny obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt Planu Pracy Rady IIP na na kwartały II – IV 2011 roku.
Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez obecnych podczas głosowania 8 członków Rady IIP.

Sprawozdanie Zespołu Metadanych Pierwszej i Drugiej Grupy Tematycznej przedstawił Marek Baranowski – przewodniczący zespołu. Przewodniczący Rady podkreślił, że zespół składał się z ekspertów oddelegowanych przez organy wiodące i wykonał postawione przed nim pilne zadanie...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 11 maja 2011

Posiedzenie w dniu 7 marca 2011

 1. Otwarcie posiedzenia i wręczenie powołań Członkom, Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady – Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Polskie i europejskie aspekty infrastruktury informacji przestrzennej – Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju,
 4. Cele, zadania i formy działania Rady – Jerzy Gaździcki – Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 6. Dyskusja.

Posiedzenie otworzył Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wręczył akty powołania przewodniczącemu Rady – prof. Jerzemu Gaździckiemu, wiceprzewodniczącemu Jackowi Jarząbkowi oraz pozostałym członkom Rady obecnym podczas posiedzenia.

Po wręczeniu aktów powołań Jerzy Miller - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał prowadzenie obrad przewodniczącemu Rady, który przedstawił jednogłośnie przyjęty porządek obrad.

Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju przedstawiła problematykę polskich i europejskich aspektów infrastruktury informacji przestrzennej. Cele, zadania oraz formy działania Rady omówił Prof. Jerzy Gaździcki. Projekt uchwały Rady...

Czytaj więcej o Posiedzenie w dniu 7 marca 2011