Posiedzenie w dniu 3 lipca 2013

  1. Otwarcie posiedzenia – Minister Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Rady IIP.
  2. Informacja na temat realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce na tle sprawozdania z prac w latach 2010-2012 – Główny Geodeta Kraju.
  3. Dyskusja z uwzględnieniem informacji na temat postępu prac zaplanowanych przez organy wiodące na lata 2012-2013.
  4. Portal geostatystyczny – Prezes GUS.
  5. Informacje na temat wniosków konferencji ONZ Second High Level Forum on Global  Geospatial Management, Doha, 4-6 luty 2013, konferencji KE INSPIRE 2013:The Green Renaissance, Florencja, 23-27 czerwiec 2013 oraz sympozjum „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”, Kraków 16-17 maja 2013.
  6. Sprawy różne.